• Ubytování

  Manly nabízí nepøeberné množství ubytování, vèetnì homestay (260/týden), hostelu (od 25 dolarù/noc nebo 180/týden) èi apartmánù od 600 dolarù/týden.

  Vìtšina studentù si vybere buï homestay nebo ubytování v hostelu. Kontaktujte nás pro více informací, týkající se hotelu, penzionu nebo apartmánu.

  Uvedené ceny mohou být bìhem sezóny upravovány.

  Je nutné si zamluvit homestay nejménì 28 dní pøed pøíjezdem do Manly.

  Nejkratší období pro tento typ ubytování jsou dva týdny.

 • owners

  KONTAKTUJTE NÁS

  Call +61 2 9976 6988
  Pošlete nám zprávu

  Suite 19, 74 – 78 The Corso,
  Manly NSW 2095 Australia

  Reference

  English school accommodation