• Vítejte

  Jako uèitelé a zároveò majitelé Sydney English Academy (SEA) Vás vítáme na stránkách naší australské jazykové školy.

  SEA se nachází pouze pár minut od pláže a centra mìsta. SEA je malá škola s pøátelskou atmosférou, kde se rychle citíte jako doma. Výhodou je osobní pøístup, který Vám jiná škola nenabídne.

  V našich tøídách není více než 10 žákù. (od 12 do 15 studentù). Nabízíme Vám profesionální a kvalitní výuku anglického jazyka. Naši lektoøi Vám svým osobním pøístupem pomohou rychle a jednoduše zdokonalit Vaše znalosti angliètiny.

  Tìšíme se na setkání s Vámi. Rádi se s Vámi podìlíme o naše znalosti Austrálie a poradíme Vám, jak se nejrychleji a s úspìchem nauèit tento cizí jazyk, kterým mluví 1,4 miliardy lidí na svìtì.

 •  

  Další videa

   

 • Proè studovat právì v SEA ?

  • Sydney English Academy je akreditovana dle Narodniho Akreditacniho Schematu
  • Pocitacove vybaveni a internet zdarma
  • Malá škola – pøátelská atmosféra
  • Tøídy s nízkým poètem studentù
  • Vysoce kvalifikovaní, ochotní lektoøi
  • Spojení angliètiny s aktivitami
  • Dopolední výuka
  • Studenti všech vìkových skupin ze všech koutù svìta
  • Trávení volného èasu s lektory
  • Klidné prostøedí – dvì minuty od Manly Beach, støedu mìsta, tenisových kurtù a golfového høištì.

  Read more >

 • Proè studovat na Manly ?

  • Nejlepší pláž v Sydney
  • Pøíjemné hospùdky, bary a restaurace
  • Mnoho festivalù , mezinárodních sportovních soutìží
  • Prázdninová atmosféra
  • Mnoho pracovních pøíležitostí
  • Sydney city vzdáleno pouhých 20 minut

  Read more >

 • Reference

Naše poloha – 7 mil od Sydney, tisíce mil od péče